Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van kapiteins, stuurlieden en dekknechten der binnenlandsche stoomvaart in Nederland: Verbetering zij ons streven

Naam Vereeniging van kapiteins, stuurlieden en dekknechten der binnenlandsche stoomvaart in Nederland: Verbetering zij ons streven
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 mei 1901
Koninklijk Besluit nr. 76
Oprichtingsdatum 01 februari 1900
Doelstelling

A. hare leden, in omstandigheden, die zulks naar het oordeel der meerderheid wenschelijk maken, moreel en (voor zoo ver de kas der vereeniging zulks toelaat) financieel te steunen;

B. meerdere ontwikkeling onder hare leden omtrent vakkennis en stoomvaartbelangen te verspreiden.

Staatscourant

24-05-1901