Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging de Broederschap der Pauselijke Zouaven "Fidei et Virtuti", onder bescherming van den H. Aartsengel Michael, afdeeling Amsterdam van den Algemeenen Nederlandschen Zouavenbond

Naam Vereeniging de Broederschap der Pauselijke Zouaven "Fidei et Virtuti", onder bescherming van den H. Aartsengel Michael, afdeeling Amsterdam van den Algemeenen Nederlandschen Zouavenbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 mei 1901
Koninklijk Besluit nr. 99
Oprichtingsdatum 17 september 1899
Doelstelling

De pauselijke zouaven en andere R.-K. mannen te vereenigen, ten einde de ware beginselen van godsdienst, recht en wet in elkander te versterken en met elkander te verdedigen.

Staatscourant

15-06-1901