Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Bootwerkersvereeniging "Toenadering"

Naam Christelijke Bootwerkersvereeniging "Toenadering"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 28 mei 1901
Koninklijk Besluit nr. 100
Oprichtingsdatum 23 januari 1901
Doelstelling

a. de kennis daarvan allerwege te verbreiden;

b. in Christelijke liefde elkanders welzijn te bevorderen, zoowel wat het maatschappelijke als het zedelijke betreft;

c. de bootwerkerstoestanden zooveel mogelijk te helpen verbeteren door besprekingen der vakbelangen op gewone zoowel als buitengewone vergaderingen.

Staatscourant

13-06-1901