Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche bond van werklieden in de bloembollenkweekerij

Naam Algemeene Nederlandsche bond van werklieden in de bloembollenkweekerij
Plaats Hillegom
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 28 mei 1901
Koninklijk Besluit nr. 98
Oprichtingsdatum 01 januari 1901
Doelstelling

Verhooging van welvaart en ontwikkeling, en verbetering van den maatschappelijken staat der leden.

Staatscourant

12-06-1901