Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van gymnastiekonderwijzers-vereenigingen in Nederland

Naam Bond van gymnastiekonderwijzers-vereenigingen in Nederland
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 mei 1901
Koninklijk Besluit nr. 90
Oprichtingsdatum 01 augustus 1896
Doelstelling

a. in het algemeen de belangen te bevorderen van het gymnastiekonderwijs en van de onderwijzers(-essen) in de gymnastiek;

b. meer in het bijzonder eenheid te brengen in het gymnastiek-onderwijs en in het beoefenen der gymnastiek;

c. een juister oordeel over en een beter inzicht in dit onderwijs te verbreiden, tot verhooging der achting en waardeering van de gymnastiek;

d. de stoffelijke en maatschappelijke belangen der onderwijzers-(essen) in de gymnastiek te bevorderen.

Staatscourant

09/10-06-1901