Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Sigarenmakersvereeniging "Door Vriendschap saamgebracht"

Naam Sigarenmakersvereeniging "Door Vriendschap saamgebracht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 mei 1901
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum 16 september 1900
Doelstelling

Eendracht en vriendschap onder de leden aan te kweeken en te onderhouden, zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

09/10-06-1901