Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van winkeliers "Eendracht maakt macht"

Naam Vereeniging van winkeliers "Eendracht maakt macht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 mei 1901
Koninklijk Besluit nr. 44
Oprichtingsdatum 06 januari 1901
Doelstelling

a. de bestrijding der pogingen van hen die daarnaar streven den winkelstand als tusschenpersoon tusschen den grossier en den verbruiker te doen verdwijnen, en in het algemeen de behartiging van de belangen van den winkelstand;

b. de bevordering, uitbreiding en handhaving van de Zondagsrust, zoowel voor de winkeliers als voor hunne bedienden.

Staatscourant

06-06-1901