Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Muziekvereeniging van Post- en Telegraafbeambten "De Rotterdamsche Postfanfare"

Naam Muziekvereeniging van Post- en Telegraafbeambten "De Rotterdamsche Postfanfare"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 23 augustus 1902
Koninklijk Besluit nr. 44
Oprichtingsdatum 19 maart 1902
Doelstelling

Door onderlinge oefening de muziek te bestudeeren en van de verkregen kennis blijk te geven op openbare repetitiën en uitvoeringen.

Staatscourant

16-09-1902