Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Roomsch Katholieke vereeniging tot bevordering van spaarzaamheid, genaamd "Spaarbank de Voorzorg"

Naam Roomsch Katholieke vereeniging tot bevordering van spaarzaamheid, genaamd "Spaarbank de Voorzorg"
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 augustus 1902
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 15 juli 1902
Doelstelling

Het bevorderen van spaarzaamheid, daartoe spaarpenningen tegen afgifte van een spaarboekje ten name van den spaarder in bewaring te nemen, de gezamenlijke spaarpenningen op naam der vereeniging tegen rente uit te zetten en aan de spaarders over hunne spaarpenningen eene vast te stellen rente te vergoeden.

Staatscourant

21/22-09-1902