Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Horlogemakers-Vereeniging "Christiaan Huygens"

Naam Horlogemakers-Vereeniging "Christiaan Huygens"
Alternatieve namen
  • Horlogemakersvereeniging "Christiaan Huygens", afdeeling van den Nederlandschen Bond van horlogemakers te Amsterdam (Later toegevoegd: Afdeeling van den Nederlandschen Bond van horlogemakers te Amsterdam)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 januari 1887
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum 02 april 1884
Doelstelling

In en buiten den kring harer leden de zedelijke en stoffelijke belangen van den Horlogemaker te bevorderen, zoowel die van patroons als van bedienden.

Staatscourant

01-04-1887, 11-04-1902

Goossens van Eyndhove nr. 480