Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Haarlemsche koetsiersvereeniging

Naam Haarlemsche koetsiersvereeniging
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 augustus 1902
Koninklijk Besluit nr. 53
Oprichtingsdatum 10 mei 1901
Doelstelling

In het algemeen verbetering van den stoffelijken en maatschappelijken toestand van alle loontrekkenden in het koetsiersvak. In het bijzonder streeft de vereeniging voor: a. extra betaling voor de nachturen; b. een op geregelde tijden vastgestelden vrijen dag; c. gemeentelijke controle op het koetsiersvak, en verbod van gemeentewege aan jeugdige personen onder den 18jarigen leeftijd tot besturing van rij- en voertuigen; d. wettelijke verzekering tegen de gevolgen van ongelukken.

Staatscourant

11-09-1902