Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Protestantsch-Christelijke ijzer- en metaalbewerkers- en aanverwante vakliedenvereeniging "Samenwerking"

Naam Protestantsch-Christelijke ijzer- en metaalbewerkers- en aanverwante vakliedenvereeniging "Samenwerking"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 13 september 1902
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum 14 februari 1902
Doelstelling

Om op de grondslag van deze vereeniging de zedelijke en stoffelijke belangen der ijzer- en metaalbewerkers en met hen gelijkgestelden in het algemeen en die harer leden in het bijzonder, langs wettigen weg te bevorderen.

Staatscourant

04-10-1902