Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Onderlinge steun

Naam Onderlinge steun
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 september 1902
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum 22 december 1900
Doelstelling

De belangen der leden te behartigen en hen meer te bekwamen voor hunne werkzaamheden; het onderhouden van den goeden geest en het bevorderen van kameraadschap.

Staatscourant

03-10-1902