Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen

Naam De Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen
Plaats Den Helder
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 september 1902
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum 05 juni 1902
Doelstelling

De oorspronkelijke gemeente van Jezus Christus zoo zij was in den morgenstond van het Christendom, in de eenheid der Apostelen, door woord en sacramenten te handhaven en op te bouwen, ook overeenkomstig de Heilige Schrift, den Bijbel.

Staatscourant

01-10-1902