Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vrijzinnige kiesvereeniging "Burgerplicht"

Naam Vrijzinnige kiesvereeniging "Burgerplicht"
Plaats Krommenie
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 september 1902
Koninklijk Besluit nr. 38
Oprichtingsdatum 17 januari 1898
Doelstelling

1. het wekken en bevorderen van politiek leven in vooruitstrevend liberale richting;

2. het bevorderen van goede keuze van afgevaardigen als:

a. voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Provinciale Staten en Kamer van koophandel, waarvan verwacht kan worden, dat zij de beginselen der vereeniging, het best in toepassing zullen brengen en door onafhankelijkheid van karakter en bekwaamheid het vertrouwen der kiezers verdienen;

b. voor den gemeenteraad die aan karakter en bekwaamheid als geschikt zijn aan te merken.

Staatscourant

08-10-1902