Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vrijwillige brandweer

Naam Vrijwillige brandweer
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 april 1897
Koninklijk Besluit nr. 5
Oprichtingsdatum 15 juni 1879
Doelstelling

Het verleenen van hulp bij iederen brand binnen deze gemeente, waartoe zij ook de verplichting op zich neemt, terwijl op aanvrage bij den commandant, met zijne goedkeuring, ook hulp verleend kan worden in andere gemeenten.

Staatscourant

25/26-04-1897