Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Oranjevereeniging "Het Noorden"

Naam Oranjevereeniging "Het Noorden"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 12 maart 1897
Koninklijk Besluit nr. 22
Oprichtingsdatum 27 november 1896
Doelstelling

Bij gelegenheid van het kroningsfeest onzer geliefde en geëerbiedigde Koningin Wilhelmina in het stadsdeel in art. 2 te noemen, feest te vieren.

Staatscourant

04/05-04-1897