Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Protestantsche Kraamvrouwenvereeniging

Naam Protestantsche Kraamvrouwenvereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 maart 1897
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum 01 januari 1880
Doelstelling

Bij de geboorte van wettige kinderen, uit ouders waarvan ten minste één lidmaat der Protestantsche Kerk is, doeltreffende hulp te bieden door het verschaffen van kleeren, eeten of geld.

Staatscourant

04/05-04-1897