Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Roomsch-Katholieke vereeniging 'Recht en orde'

Naam Roomsch-Katholieke vereeniging 'Recht en orde'
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 9 maart 1897
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum 01 april 1895
Doelstelling

De bevordering van het algemeen belang en van de bijzondere belangen der ingezetenen van Rotterdam, in overeenstemming met de Roomsch-Katholieke beginselen.

Staatscourant

28/29-03-1897