Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hulp in Nood

Naam Hulp in Nood
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 december 1889
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. hulp te verleenen aan weduwen van leden en hunne huisgezinnen; 2. er voor te waken dat de leden, die door langdurige ziekten of verminking worden getroffen, niet tot totale armoede vervallen; 3. in het algemeen de stoffelijke belangen harer leden en van hunne gezinnen te bevorderen, zoo de hulp dezer Vereeniging wordt ingeroepen.

Staatscourant

16-03-1890

Goossens van Eyndhove nr. 2685