Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Timmerliedenvereeniging: "Afdeeling Rotterdam" van den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond

Naam Rotterdamsche Timmerliedenvereeniging: "Afdeeling Rotterdam" van den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 19 oktober 1900
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 03 april 1900
Doelstelling

De verbetering van den maatschappelijken en zedelijken toestand van de timmergezellen, de bevordering van den vooruitgang en den bloei van het timmervak.

Staatscourant

07-11-1900