Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bierbrouwers-werkliedenvereeniging "Door vereeniging verbetering"

Naam Bierbrouwers-werkliedenvereeniging "Door vereeniging verbetering"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 oktober 1900
Koninklijk Besluit nr. 39
Oprichtingsdatum 04 april 1900
Doelstelling

De stoffelijke en zedelijke belangen harer leden zooveel mogelijk te behartigen.

Staatscourant

04/05-11-1900