Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Gereformeerd lager Onderwijs

Naam Vereeniging voor Gereformeerd lager Onderwijs
Plaats Andijk
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 november 1899
Koninklijk Besluit nr. 40
Oprichtingsdatum 08 mei 1899
Doelstelling

Het geven en bevorderen van een Christelijke opvoeding der jeugd door schoolonderwijs aan alle kinderen voor wie zulks verlangd wordt.

Staatscourant

07-12-1899