Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Dordrechtsche Schilderspatroons-vereeniging, afdeeling van den Nederlandschen Schildersbond

Naam Dordrechtsche Schilderspatroons-vereeniging, afdeeling van den Nederlandschen Schildersbond
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 13 oktober 1899
Koninklijk Besluit nr. 45
Oprichtingsdatum 01 juli 1899
Doelstelling

Het verzekeren der werklieden bij de leden der vereeniging werkzaam, tegen ongelukken, hun door en in de werkzaamheden overkomen.

Staatscourant

25-10-1899