Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Bond van industrieelen en handelslieden

Naam Algemeene Nederlandsche Bond van industrieelen en handelslieden
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 13 oktober 1899
Koninklijk Besluit nr. 47
Oprichtingsdatum 08 februari 1899
Doelstelling

Het behartigen van de belangen van de Nederlandsche industrie en handel in het algmeen, en voor zoover mogelijk, die van zijne leden in het bijzonder, met uitsluiting echter van dat gedeelte der handelspolitiek, wat meer bijzonder bescherming of vrijhandel betreft.

Staatscourant

27-10-1899