Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Oranje-Vereeniging

Naam Nederlandsche Oranje-Vereeniging
Plaats Muiden
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 juni 1875
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering der kennis onzer geschiedenis, inzonderheid der drie laatste eeuwen, op Gereformeerde grondslag onder het volk en zoo de liefde voor ons Koninklijk Huis aan te wakkeren of op te wekken.

Staatscourant

26-06-1875

Goossens van Eyndhove nr. 2270