Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

"Simeon", tot steun van bejaarde en hulpbehoevende godsdienstonderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk; afdeeling van de vereeniging van godsdienstonderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk

Naam "Simeon", tot steun van bejaarde en hulpbehoevende godsdienstonderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk; afdeeling van de vereeniging van godsdienstonderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 december 1900
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum 01 juli 1900
Doelstelling

a. Elkander in den ouderdom te steunen en aan de leden eene geldelijke uitkeering te verzekeren;

b. onder de leden den broederband te versterken, door elkander op te bouwen in het allerheiligst geloof.

Staatscourant

29-12-1900