Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs

Naam Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
Plaats Den Helder
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 26 februari 1861
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Werkzaam te zijn a. tot ondersteuning der hoofdvereeniging door geldelijke bijdragen; b. tot oprichting van één of meer bijzondere Christelijke scholen uitgaande van de beginselen der Vereeniging; c. tot opwekking van algemeene samenwerking omtrent al wat tot de plaatselijke en algemeene belangen van Gereformeerd schoolonderwijs behoort.

Staatscourant

23-03-1871

Goossens van Eyndhove nr. 1733