Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Jongelingsvereeniging onder den Handwerkstand

Naam De Jongelingsvereeniging onder den Handwerkstand
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 april 1869
Koninklijk Besluit nr. 13
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Voornamelijk aan Jongelingen uit den handwerkstand, maar ook aan anderen, die niet rechtstreeks daartoe behooren, de gelegenheid te geven zich 's avonds in hunne vrije uren op Christelijke wijze te onderhouden en daartoe hun tijdelijk en eeuwig welzijn te bevorderen.

Staatscourant

05-06-1869, 15-12-1886, 18/19-12-1898

Goossens van Eyndhove nr. 138