Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hulpvereeniging "Rotterdam" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

Naam Hulpvereeniging "Rotterdam" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 23 november 1878
Koninklijk Besluit nr. 39
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het bevorderen eener Christelijke opvoeding door schoolonderwijs overeenkomstig de beginselen der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, opgericht te Amsterdam en erkend bij Kon. Besl. van 12 januari 1864 no. 72.

Staatscourant

31-12-1878

Goossens van Eyndhove nr. 2604