Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam

Naam Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 maart 1869
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van het weldoen aan stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam, onder welke armen verstaan worden zoodanige behoeftigen die, niet in de termen vallende der diaconale armenbedeeling, nogtans wegens hunnen braafheid, vlijt en godsdienstzin aanspraak maken op de liefdadige ondersteuning van menschenvrienden.

Staatscourant

20-03-1869

Goossens van Eyndhove nr. 135