Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Uitspanning na Arbeid"

Naam Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Uitspanning na Arbeid"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 26 juli 1894
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 12 juni 1892
Doelstelling

Hare leden door onderlinge samenwerking vorderingen te doen maken in de uiterlijke welsprekendheid tot nut en genoegen van hen zelven en anderen, benevens een ordelijk, vriendschappelijk en aangenaam verkeer.

Staatscourant

23-08-1894