Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Nijverheid"

Naam Vereeniging "Nijverheid"
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Datum van erkenning 7 december 1861
Koninklijk Besluit nr. 60
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van juiste begrippen omtrent alles, wat met volkswelvaart in verband staat, daarbij in het bijzonder lettende op de belangen van fabrieks- en handwerksnijverheid.

Staatscourant

22-12-1861, 27-09-1870, 23-06-1872, 27-11-1885

Goossens van Eyndhove nr. 2018