Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "IJsploeg"

Naam Vereeniging "IJsploeg"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 september 1880
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. Het bij vorst bevaarbaar houden van het Noordzeekanaal; 2. het maken van vaargeulen die daarmede in verband staan en van zoodanige andere vaargeulen als in het belang der scheepvaart mochten zijn voor het maken van vaargeulen, die niet met het Noordzeekanaal in verband staan; 3. het ijsgeld voor de toekomst te doen vervallen door het oprichten van een IJsfonds uit eventuëele winsten gereserveerd.

Staatscourant

21-01-1881

Goossens van Eyndhove nr. 324