Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars

Naam Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 juni 1886
Koninklijk Besluit nr. 8
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het verheffen en bevorderen der Postzegelkunde in het algemeen en in Nederland en Zijne Koloniën in het bijzonder.

Staatscourant

07-08-1886, 24-11-1888, 08-07-1892, 25/26-06-1899

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 1684
Goossens van Eyndhove nr. 454
Opmerkingen

De statuten van 1899 geven abusievelijk als vestigingsplaats Utrecht, maar dit moet Amsterdam zijn. Misschien komt de verwarring omdat de vergaderingen te Utrecht gehouden werden.