Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Sigarenmakersvereeniging "Door vriendschap bloeiende"

Naam Sigarenmakersvereeniging "Door vriendschap bloeiende"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 oktober 1889
Koninklijk Besluit nr. 20
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en vriendschap onder de leden aan te kweeken en te onderhouden en door alle gepaste middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

08-02-1890, 17/18-09-1899

Goossens van Eyndhove nr. 576