Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen"

Naam Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 27 juli 1878
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het in eigendom aanvaarden en onderhouden der aan wijlen den Heer Josua van Eik toebehoord hebbende onroerende goederen in de Willemstraat te Amsterdam, om te strekken tot vrije en kostelooze woning van gehuwde of ongehuwde ambachtslieden op gevorderden leeftijd.

Staatscourant

16-08-1878

Goossens van Eyndhove nr. 290