Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Christelijke belangen

Naam Vereeniging voor Christelijke belangen
Plaats Franeker
Provincie Friesland
Datum van erkenning 5 mei 1859
Koninklijk Besluit nr. 50
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om Protestantsch-Christelijke Vereenigingen, die nog bestaan of de zoodanigen die later worden opgericht in de gelegenheid te stellen tot het houden harer openbare of bijzondere bijeenkomsten.

Staatscourant

14-05-1859

Goossens van Eyndhove nr. 1216