Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Loge

Naam De Loge
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 31 januari 1878
Koninklijk Besluit nr. 6
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Den aankoop en het inrichten van een gebouw bestemd tot het houden der vergaderingen van de vrijmetselaarsloges 'Fréderic Royal' en 'Acacia'.

Staatscourant

23-02-1878

Goossens van Eyndhove nr. 2599