Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Schuitenvoerdersknechts "Eendragt maakt magt"

Naam Vereeniging van Schuitenvoerdersknechts "Eendragt maakt magt"
Alternatieve namen
  • Schuitenvoerdersknechtsvereeniging "Eendracht maakt macht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 november 1871
Koninklijk Besluit nr. 16
Oprichtingsdatum 8 augustus 1869
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden aan te kweeken en te onderhouden en door alle gepaste en wettige middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

22-12-1871, 30/31-12-1900

Goossens van Eyndhove nr. 175
Opmerkingen

De vereniging is heropgericht op 10-05-1900.