Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gebroederschap "Winterverzorging der Armen"

Naam Gebroederschap "Winterverzorging der Armen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 september 1866
Koninklijk Besluit nr. 50
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Gedurende den winter hare leden zooveel mogelijk in staat te stellen tot het uitreiken aan armen, van brood of datgene wat door bestuurderen zal worden goedgevonden.

Staatscourant

10-10-1866, 12-12-1895

Goossens van Eyndhove nr. 124