Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Groen van Prinsterer, voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag

Naam Groen van Prinsterer, voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 april 1892
Koninklijk Besluit nr. 23
Oprichtingsdatum 02 februari 1892
Doelstelling

Gelegenheid tot het ontvangen van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs te openen voor kinderen der Ned. Gereformeerde en Christelijke Gereformeerde Gemeenten alhier.

Staatscourant

02-06-1892, 23-07-1898, 02/03/04-04-1899, 23-03-1900