Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Metselaarsvereeniging "Onderling belang"

Naam Metselaarsvereeniging "Onderling belang"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 18 mei 1898
Koninklijk Besluit nr. 47
Oprichtingsdatum 17 februari 1897
Doelstelling

Door samenwerking, den toestand der vakgenooten zooveel mogelijk, zoowel op stoffelijk en maatschappelijk als op zedelijk gebied, te bevorderen.

Staatscourant

03-06-1898