Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Alkmaar van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken Volksbond, onder patronaat van St. Willebrordus

Naam Afdeeling Alkmaar van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken Volksbond, onder patronaat van St. Willebrordus
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 25 mei 1898
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum 27 september 1896
Doelstelling

Door samenwerking zijner leden in den geest en volgens de beginselen der Roomsch-Katholieke Kerk vooral den werkmansstand en de kleine burgerij te beveiligen tegen de sociale dwalingen van onzen tijd.

Staatscourant

07-06-1898