Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Roomsch-Katholieke vereeniging, genaamd "Het Kruisverbond", onder patronaat van den heiligen Joannes Baptista

Naam Roomsch-Katholieke vereeniging, genaamd "Het Kruisverbond", onder patronaat van den heiligen Joannes Baptista
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 25 mei 1898
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum 10 februari 1897
Doelstelling

Het drankmisbruik krachtdadig te bestrijden.

Staatscourant

08-06-1898