Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Varkensslachtersvereeniging "De Eensgezindheid"

Naam Varkensslachtersvereeniging "De Eensgezindheid"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 25 mei 1898
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum 15 september 1897
Doelstelling

De vakbelangen harer leden, binnen haar ressort, te bevorderen.

Staatscourant

08-06-1898