Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van trein- en contrĂ´le-personeel der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, onder de zinspreuk "Ons Belang"

Naam Vereeniging van trein- en contrĂ´le-personeel der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, onder de zinspreuk "Ons Belang"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 mei 1898
Koninklijk Besluit nr. 121
Oprichtingsdatum 01 juli 1897
Doelstelling

De positie van het trein- en contrôle-personeel en de verhouding van dat personeel onderling te verbeteren, den vriendschapsband tusschen hen te bevestigen en zoo mogelijk de leden in geval van ziekte en invaliditeit en bij overlijden hunne weduwen en wezen te ondersteunen.

Staatscourant

22/23-05-1898, 16-02-1899