Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging der Ziekenverpleegsters Franciscanessen van de Maria-stichting te Haarlem

Naam Vereeniging der Ziekenverpleegsters Franciscanessen van de Maria-stichting te Haarlem
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 mei 1898
Koninklijk Besluit nr. 37
Oprichtingsdatum 23 april 1898
Doelstelling

Het verplegen van zieken, zonder onderscheid van godsdienst of maatschappelijken stand.

Staatscourant

22/23-05-1898