Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Muziekvereeniging "Thalia Euterpe"

Naam Muziekvereeniging "Thalia Euterpe"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 april 1898
Koninklijk Besluit nr. 75
Oprichtingsdatum 01 augustus 1893
Doelstelling

De beoefening der muziekkunst te bevorderen en de eendracht en verbroedering onder hare beoefenaars aan te kweeken.

Staatscourant

15/16-05-1898