Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Tweede Nederlandsche Vrije Loge"

Naam Vereeniging "Tweede Nederlandsche Vrije Loge"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 mei 1884
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Overeenkomstig de beginselen van den Algemeenen Vrijmetselaars-Bond het geluk van het menschdom te bevorderen.

Staatscourant

11-07-1884

Goossens van Eyndhove nr. 398